Formuláře pro společenství vlastníků s právní subjektivitou

Formuláře týkající se správy domů, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba (buď ze zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., nebo založením dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.), společenství odsouhlasilo své stanovy, zvolilo orgány (výbor, popř. kontrolní komisi) a správa domu je prováděna na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek. Formuláře slouží pouze jako vzor, každé společenství si je musí upravit podle svých potřeb a konkrétní situace. Formuláře jsou připraveny s ohledem na stávající znalosti výkladu zákona, družstvo nenese právní odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803