Výhodné pojištění v rámci správy

Mezi služby, které nabízíme, patří možnost sjednání velmi výhodného pojištění domů prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy, která je sjednána mezi Svazem českomoravských bytových družstev (jehož je naše družstvo členem) a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Účastí v rámcové pojistné smlouvě získá bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek možnost zúčastnit se dalších výhodných projektů v oblasti pojištění za bezkonkurenční ceny (např. pojištění domácností, pojištění soukromých vozidel členů orgánů družstva či společenství apod.)

Velmi výhodné je zřízení asistenční služby v rámcové pojistné smlouvě, díky které máte vyřešeny havarijní situace na vašem domě. Služba funguje 365 dní v roce (v přechodném samozřejmě 366 dní) nejen pro řešení havárií ve společných částech vašeho domu, ale i pro jednotlivé uživatele v bytech či nebytových jednotkách.

V rámcové smlouvě je rozhodující celková výše pojistné částky za všechny pojištěné objekty, která k 1.1.2024 činí pro živelné pojištění 10.345 mil. Kč, pro ostatní druhy pojištění jsou hodnoty uvedeny v přiloženém manuálu.

Rámcová pojistná smlouva se uzavírá zpravidla na pětileté období, v současné době je uzavřena do 31.12.2025. Dopojištění vašeho objektu se provádí formou dodatku k přihlášce a to od data, jaké nám sdělíte.

Dokumenty pro domy pojištěné pod rámcovou pojistnou smlouvou:

pro společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity

Dokumenty pro domy pojištěné pod rámcovou pojistnou smlouvou:

pro společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

  • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
  • IČ : 00042803
  • DIČ : CZ00042803